Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Aprann plis

Repons ak Retablisman Tranblemanntè Ayiti

Laprès

18 out 2021
Kontakte: info@theHwc.org
Oswa Carine.jocelyn@gmail.com

Twoub aktyèl la ann Ayiti gen pèp li a ankò fè fas ak gwo defi, tankou vyolans ki ogmante, asasina ansyen prezidan an Ayiti, tranblemanntè ki sot pase a, tout ansanm ak boulvèsman politik nan de dènye ane yo. Nou kanpe an solidarite ak yo epi pataje priyè sensè nou yo ak kondoleyans.

Kolektif Fanm Ayisyen yo te lanse lòt pwogramasyon ak sipò MADRE ak sipòtè endividyèl yo pou amelyore divès pwojè òganizasyon manm nou yo, ansanm ak sipò òganizasyon prensipalman fanm ayisyen ki dirije an repons a efè katastwofik tranblemanntè a. Sèvi ak yon fondasyon dwa moun ak yon fondasyon nan respè, patisipasyon ak transparans, nou pral bay finansman lajan kach dirèk ak sipò an kalite bay òganizasyon lokalman etabli. Nou rekonèt byen kolektif nou yo e nou konnen nou pa ekspè nan premye faz repons pou katastwòf sa a. Kòm sa yo, nou pa pral anpeche pwosesis sa a nan "montre" an Ayiti ak bon entansyon.

Olye de sa, nou menm, HWC a, pral jwenn machandiz lokal yo otank posib pou sipòte ekonomi an Ayiti epi kenbe travay sitwayen lokal yo. Ansanm ak manm nou yo, nou pral bay enfòmasyon ajou sou travay nou epi vizite Ayiti lè li apwopriye epi yo pa yon baryè nan pwosesis la nan repons ijans ak sipò. Nou rann tèt nou responsab pou distribisyon lajan yo ak siveyans pwogram yo. Nou pral bay yon rapò piblik nan twa mwa apre distribisyon lajan yo.

Òganizasyon sa yo etabli, lokal, ki egzamine pral resevwa sipò imedya nan kad Faz 1, nan men Kolektif Fanm Ayisyen yo. Zòn priyorite nou yo nan sipò yo enkli swen sante, edikasyon, sante mantal, sante matènèl, aksè nan dlo pwòp ak ijyèn, osi byen ke gade nan dirab alontèm ki gen rapò ak domèn agrikilti, devlopman ekonomik ak lojman.

Programmation Premye Faz

MANM HWC

  • Community2Community – Inisyativ Swen Kontinyèl (swen sante, dlo, edikasyon)
  • Fleur de Vie - bous pou pwofesè yoedikasyon, sipò pou aktivite jèn yo
  • FAHM – Asistans teknik pou sipòte endikatè sante matènèl pozitif ak fanmsaj ki resevwa fòmasyon
  • HDRG – Sipò pou òganizasyon manm yo OFJ pou bay fanm ak fanmi yo sipò imedya

SIPÒ NAN SÈ - Avèk kwayans ke fanm jwe yon wòl enpòtan nan dirijan nan nivo de baz, nou pral fè patenarya ak bay sipò finansye a òganizasyon sa yo:

  • Rezo Adolesan Tifi Ayiti - sipòte espas ki an sekirite ki deja etabli pou tifi nan zòn Grande Anse
  • OFJ – Òganizasyon Fanm Jabrun nan zòn Okay – sipò agrikilti fanm, pwojè mikwo finans

Pandan ke zòn sa yo se yon priyorite pou nou, nou mande kominote devlopman entènasyonal la pou yo fè pi byen nan repons yo bay yon lòt katastwòf ann Ayiti. Eksperyans nou yo ak echèk byen dokimante nan èd nan tan lontan mande pou yon angajman pou koute pèp ayisyen an (ki konnen bezwen yo) ak ranfòse enfrastrikti nan gouvènman ayisyen an. Li se tan pou yon apwòch ki baze sou dwa nan dirabilite a kout tèm ak alontèm ki gen ladan devlopman kapasite, patisipasyon, transparans, responsablite, ak ekite.

Don yo ka fè atravèMADRE (https://support.madre.org/give/352986/#!/donation/checkout)

###

hatHaitian Creole
Scroll nan tèt