Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Aprann plis

Rakonte naratif nou an

Kolektif Fanm Ayisyen.

Heather-Suggit Home Pic
Haitian Woman Holding bread Fruit Market

Misyon nou.

Itilize ekspètiz ak pouvwa ke nou genyen pou fè avanse nan kesyon sante, edikasyon, angajman sivik, lidèchip ak opòtinite pou divès kominote an ayiti.

Nou reyalize misyon nou nan envesti ak ranfòse kapasite òganizasyon ak mouvman ke fanm ap dirije pou fè avanse nan chanjman sosyal, kiltirèl, ekonomik ak dirab.

Vizyon nou.

Soutni bezwen pèp ayisyen an avèk respè, entegrite, konsyans ak transparans.

Kwayans nou an.

Nou kwè ke pilye fondamantal demokrasi a dwe gen ladann patisipasyon tout manm sosyete a.

Dènye a

Rapò Anyèl 2021 - 2022

Repons nou ak tranblemanntè out 2021 te genyen yon pwosesis byen senp pou founi lajan ak òganizasyon patnè nou yo, tout se fanm k ap dirije yo nan zòn touche yo. Ansanm ak lòt moun, nou te arrive ede medam yo rekòmanse ti biznis yo, bay pwofesè yo lajan, pèmèt fanm yo nouri fanmi yo e jwenn aksè ak bezwen esansyèl yo tankou dlo potab, vètman avèk pwodwi pou kay.

Ansanm n ap sèvi

HWC soutni ak ankouraje kolaborasyon pou atenn objektif final nou ki se yon pi bon Ayiti.

RESOUS

Repons nou ak tranblemanntè out 2021 an te genyen yon pwosesis byen senp pou founi lajan ak òganizasyon patnè nou yo, tout se fanm k ap dirije yo nan zòn touche yo.

Bilten nouvèl HWC

Nou kwè nan vre poto prensipal demokrasi gen ladann la patisipasyon nan tout manm yo nan sosyete a.
hatHaitian Creole
Scroll nan tèt
Resevwa dènye nouvèl yo

Abònman ak bilten chak semèn nou an

Jwenn notifikasyon sou nouvo atik, anons, evènman, konferans ak plis ankò

Non
Chan sa a se pou rezon validation epi yo ta dwe rete san okenn chanjman.