HWC Launches Emergency Response Fund Supporting Haitian Women-Led Organizations responding to the emergency crisis in Haïti

Beneficiary Organizations:

100%FANM: Support for economic development

NEGES MAWON: Supporting the opening of their new safe house for survivors in Carrefour Feuille.

PROFAMIL: Supporting women’s sexual and reproductive health services in Port-au-Prince.

Stand with us and support a cause that matters – contribute today!

Profamil Haiti providing medical assistance after the 2021 earthquake in the southern region of Haiti
Neges Mawon proudly presents the inaugural issue of ALASO, a magazine amplifying feminist perspectives and voices.
Haitian women leaders from various nonprofit organizations convened to address the ongoing crisis in Haiti.
Haitian women leaders from various nonprofit organizations convened to address the ongoing crisis in Haiti.

Misyon nou.

Itilize ekspètiz ak pouvwa ke nou genyen pou fè avanse nan kesyon sante, edikasyon, angajman sivik, lidèchip ak opòtinite pou divès kominote an ayiti.

Nou reyalize misyon nou nan envesti ak ranfòse kapasite òganizasyon ak mouvman ke fanm ap dirije pou fè avanse nan chanjman sosyal, kiltirèl, ekonomik ak dirab.

Vizyon nou.

Soutni bezwen pèp ayisyen an avèk respè, entegrite, konsyans ak transparans.

Kwayans nou an.

Nou kwè ke pilye fondamantal demokrasi a dwe gen ladann patisipasyon tout manm sosyete a.

Dènye a

Convening Group Photo
Play Video about Convening Group Photo

Convening of Haitian Women Leaders Event

On Saturday, November 11, 2023, and Sunday, November 12, 2023, Haitian women leaders convene in New York City for two (2) days of networking, sharing strategies and sisterhood. We had no idea how amazing it would be to come together and celebrate each woman, our individual achievements, and experiences and also use the opportunity to learn more about women and girls’ empowerment, the Intersectionality of gender and climate, economic development, governance, and, of course, philanthropy.

2023 Impact Report

The organization’s annual report highlights its significant impact over the past year, with a particular focus on its response to the crisis in Haiti. By collaborating and supporting women-led Haitian organization, HWC has played a crucial role in providing relief, support, and resources to those affected. Their efforts have not only addressed immediate needs but also aimed to build resilience and foster long-term solutions in the Haitian communities served.

Rapò Anyèl 2021 - 2022

Repons nou ak tranblemanntè out 2021 te genyen yon pwosesis byen senp pou founi lajan ak òganizasyon patnè nou yo, tout se fanm k ap dirije yo nan zòn touche yo. Ansanm ak lòt moun, nou te arrive ede medam yo rekòmanse ti biznis yo, bay pwofesè yo lajan, pèmèt fanm yo nouri fanmi yo e jwenn aksè ak bezwen esansyèl yo tankou dlo potab, vètman avèk pwodwi pou kay.

Ansanm n ap sèvi

HWC soutni ak ankouraje kolaborasyon pou atenn objektif final nou ki se yon pi bon Ayiti.

RESOUS

Repons nou ak tranblemanntè out 2021 an te genyen yon pwosesis byen senp pou founi lajan ak òganizasyon patnè nou yo, tout se fanm k ap dirije yo nan zòn touche yo.

Bilten nouvèl HWC

Abònman ak bilten chak semèn nou an

Jwenn notifikasyon sou nouvo atik, anons, evènman, konferans ak plis ankò

Non
Chan sa a se pou rezon validation epi yo ta dwe rete san okenn chanjman.

Ways To Support The Work Of The Haitian Women's Collective

  • Consider donating to our GoFundMe fundraiser. HWC partner organizations 100%FANM, Neges Mawon & Profamil Haiti will benefit from this fundraiser.

  • SHARE OUR WEBSITE with someone who you think would benefit from knowing about HWC.

  • If you are a subscriber to our NEWSLETTER, FORWARD A COPY to those interested in learning more about women-led organizations throughout Haiti.

  • ENCOURAGE 3 friends or colleagues to make a $25 DOLLAR TAX-DEDUCTIBLE DONATION.

Nou kwè nan vre poto prensipal demokrasi gen ladann la patisipasyon nan tout manm yo nan sosyete a.
hatHaitian Creole
Scroll nan tèt