Bilten nouvèl HWC

women's rights are human rights

Dwa Fanm Se Dwa Moun

Good News | graphic

Mission, Vision, analysis, strategic | graphic

Jou ki te 5 jen, nou te kòmanse seri seyans koute nou yo ak òganizasyon ayisyen ki dirije yo. Nou te gen yon bèl opòtinite dinamik pou koute ak aprann nan men patnè nou yo pandan y ap kontinye travay nan sitiyasyon ki pi difisil yo. Men, yo rete angaje. Bonjou pou yo!

Listening Sessions with Haitian Women-led Organization | Zoom Screenshot | HWC

Òganizasyon yo enkli: òganizasyon kominotè REFKAD nan Kafou; CHF-L'hôpital Fontaine nan Site Solèy; Òganizasyon Devlopman Ekonomik AFLIDEPA nan Limonad; epi Kay Nadej nan Jakmèl ki bay yon lojman an sekirite pou sivivan vyolans yo. Sesyon yo ap kontinye nan sezon otòn la.

Nou te patisipe tou nan Enstiti Devlopman Ayiti Konferans Finansè Ayiti Ayiti Demen, FOKAL ak Kellogg patwone. Se te yon gwo opòtinite pou enfòme pwosesis planifikasyon estratejik nou an pandan n ap chèche lanse yon Fon pou Fanm Ayisyen an 2025. Carine Jocelyn, Fondatè HWC, te dirije tou yon konvèsasyon dinamik sou fanm ak tifi. Patisipan yo te pale sou fason nou vle fanm ak tifi ayisyen yo pwospere, yo te mete aksan sou bezwen ak twou vid ki genyen yo pandan y ap fè sektè filantwopi a angaje nan refleksyon.

Haiti Funders Conference | photo | HWC
Foto a goch a dwat ekonomis ayisyen Kesner Pharrell, Emmanuella Douyon, aktivis ak Fondatè Politicite', Regine Polynice, manm konsèy HDI ak Louis Herns Marcelin, Direktè Lakou Lapé.

Reproductive rights are human rights | graphic | HWC

Kwen politik

  • LI: Konstriksyon ak Kontwòl: Sante ak Dwa Seksyèl ak Repwodiksyon, Dekline Demokrasi, ak Otoritaris Ogmante
  • LI: Apèl Sosyete Sivil Ijan pou yon repons entènasyonal ki baze sou dwa yo nan kriz la ann Ayiti
  • LI: Vis Prezidan Harris anonse nouvo inisyativ pou ranfòse patenarya Etazini ak Karayib la
  • LI: Deziyasyon Laurent Salvador Lamothe, ansyen Premye Minis Ayisyen, pou Patisipasyon nan Koripsyon
  • LI: Dwa Moun ak Eta Dwa an Ayiti: Kle Devlopman Dènye

 Women humanitarians bring life-saving services to women & girls. | UN Women | graphic | HWC

PWOJÈ AQUIN

Pwojè nou an nan Aquin ki te bay finansman ijans pou abòde bezwen apre tranblemanntè nan Sid Ayiti ap fini. Nou te kontan sipòte pwojè sa a ak patnè Fondasyon Toya pou konsantre sou otonòm tifi, ogmante aksè a sante seksyèl ak repwodiktif. Nou te gen sèvis legal atravè Bureau des Avocats Internationaux (BAI) ki te elaji portée yo andeyò Port au Prince ak pwojè sa a nan anboche yon avoka. Ak yon konsantre sou devlopman ekonomik 5 fanm yo te bay lajan pou kòmanse pwòp biznis yo apre yo te patisipe nan atelye fòmasyon antreprenarya. Felisitasyon pou òganizasyon sa yo devwe!

 Girls opportunity Alliance

GIRLS OPPORTUNITY ALLIANCE PROJECT Tifi nou yo nan Petit Goave ak Dondon ap fèmen ane lekòl yo. Sa a tou mennen nan yon fen premye ane nou nan pwojè a ki te pèmèt 20 ti fi fini 3yèm ane lekòl segondè yo. Pwogramasyon pa òganizasyon yo Community2Community epi ODID pèmèt tifi yo, paran yo ak kominote a an jeneral aprann plis sou otonòm ak devlopman lidèchip tifi yo. Nou swete tifi yo, fanmi yo ak kominote yo yon ete ki an sekirite epi ki agreyab!

Ou vle sipòte pwojè sa a?

Konsidere fè yon don taks ki gen valè, ki make espesyalman pou ti fi yo.

Sipòte plis Òganizasyon ki ap dirije ak fanm ann Ayiti

swiv nou sou Facebook oswa Instagram

sponsors-vitamin-angels-madre | logos
WeProsper_logo

Abònman nan Lis Mailing nou an

Non
Chan sa a se pou rezon validation epi yo ta dwe rete san okenn chanjman.
Picture of Joelle

Joelle

This snippet will add a new HTML Submit button to your form that will trigger the original submit button when clicked. It also handles styling to make your new submit button to line up well with the inputs of your other inline fields and hides the original submit button. You can follow Joelle on Twitter, Pinterest, ak Instagram. Li tout post Joelle yo.

Pataje Post sa

Plis Pou Eksplore

HWC responds to Crisis by supporting local women led organizations

Our Crisis Response We have a Match! To get us to our goal of $25k we have a match for your donation – if you give $25 you will be matched to $25.  It’s like FREE money!! But, we need to get to $12,500!  It’s Haitian Heritage Month and also Mother’s

Bilten nouvèl

HWC Launches Emergency Fund

HWC Launches Emergency Fund and Celebrates April 3rd: Haitian Women Feminists Movement Day During this most difficult time, we know our grassroots organizations are facing extreme needs. We want to be able to support and resource them as best we can. Please consider a generous donation, any amount will be

Bilten nouvèl

We Listen to Women

What we are Learning from Organizational Leaders in our HWC Network Since June, the Haitian Women’s Collective team has met with over 20 women-led organizational leaders who are based throughout Haiti. We took the time to listen and gather information while also thinking about the future of the Collective. Last

hatHaitian Creole
Scroll nan tèt