Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Aprann plis

Bilten nouvèl HWC

Jou Aksyon de Gras 2021

KONTE BENEDIKSYON NOU

Nan non anpil lavi ou touche, nou remèsye ou pou jenewozite ou. Men sa nou te fè ak don taks ou yo dediktib

Rapò Repons Tranblemanntè

 • 8 òganizasyon lokal fanm ayisyen ki gen bon repitasyon ki te afekte yo, ki t ap reponn tranblemanntè a, yo chak te resevwa $1,000 èd lajan kach.
 • Avèk konpreyansyon ke bezwen fanm yo souvan neglije pandan yon kriz, nou fè patenarya ak òganizasyon lokal yo bay yon klinik sante seksyèl ak repwodiktif gratis ak atelye edikasyon pou fanm nan zòn ki afekte tranbleman tè a nan Torbeck, Chantal, Maniche ak Aquin. Nou te sèvi plis pase 340 fanm ak sèvis dirèk:
  • metòd planin familyal
  • tès depistaj kansè nan matris
  • konsiltasyon prenatal
  • swen jeneral jinekolojik
   Byenke pa fasil ak pwoblèm sekirite yo defi, nou tou entegre atelye edikasyon pou fanm ak gason sou sante seksyèl ak repwodiktif ak vyolans ki baze sou sèks. Yon gwo siksè!

   Nou remèsye patnè nou yo Profamil ak Fondasyon Toya pou patenarya yo nan fè yon gwo travay pou sèvi fanm nan yon moman ki pi difisil.
 • Zanmi Nouyòk nou yo, espesyalman ekip nan Asosyasyon Sante Fanm Karayib la te bay kèk atik enpòtan tankou kouchèt ti bebe, rad ti bebe, pwodwi ijyèn.
 • Donasyon sèvis kominotè Dyaspora patwone fiskal nou an te kouvri anbake manje ak tout lòt pwovizyon.

RETIRE Trape Diskisyon Anrejistre 14 Oktòb la sou Tranblemanntè Ayiti a


LI Yon chemen pou yon avni feminis ann Ayiti

Nou kontan pataje Enstiti pou Jistis ak Demokrasi an Ayiti (IJDH) deklarasyon sou repons Nasyonzini an nan abi ak eksplwatasyon seksyèl.

Fè yon don pou sipòte travay nou an Ayiti: BAY MADI – 30 novanm

Abònman nan Lis Mailing nou an

Non
Chan sa a se pou rezon validation epi yo ta dwe rete san okenn chanjman.
Arturo Kaduu

Arturo Kaduu

Pataje Post sa

Plis Pou Eksplore

We Listen to Women

What we are Learning from Organizational Leaders in our HWC Network Since June, the Haitian Women’s Collective team has met with over 20 women-led organizational leaders who are based throughout Haiti. We took the time to listen and gather information while also thinking about the future of the Collective. Last

It’s not too late to make a meaningful impact!

ORGANIZATIONAL SPOTLIGHT We are excited to provide a small emergency grant to the Carrefour Feuilles-based organization FAMARTCAF. Out of the challenges of violence has emerged this program of using the arts to heal those impacted. Here Are Some Ways to SUPPORT THE WORK OF HWC FeminArt Collective Un projet artistique

HWC pou Rasanble Fanm Lidè Ayisyen semèn sa a pou enfòme plan estratejik

Kreye an 2017, Kolektif Fanm Ayisyen yo reyini òganizasyon ki ap dirije fanm ayisyen yo k ap travay pou gen enpak sou kominote yo ann Ayiti. Kolaborasyon nou an konsiste de òganizasyon ki bay sèvis dirèk ki responsab devan elektè espesifik ki baze nan divès depatman atravè peyi a. Nou pa bay sèvis. Olye de sa nou akonpaye òganizasyon yo nan bay teknik

Dwa Fanm Se Dwa Moun

Jou ki te 5 jen, nou te kòmanse seri seyans koute nou yo ak òganizasyon ayisyen ki dirije yo. Nou te gen yon bèl opòtinite dinamik pou koute ak aprann nan men patnè nou yo pandan y ap kontinye travay nan sitiyasyon ki pi difisil yo. Men, yo rete angaje. Bonjou pou yo! Òganizasyon yo enkli: kominote

hatHaitian Creole
Scroll nan tèt