Donasyon

Fè don.

kolektif nou an ap kapab Otorize Fanm Ak Tifi Ayisyen

Pou jwenn aksè nan istwa don ou Ouvri sesyon an Enskri
Smiling female student in Haiti

Ansanm n ap sèvi

Mèsi pou sipò ou!

Diaspora Community Services, Inc., yon òganizasyon san bi likratif 501(c)(3) ki baze Ozetazini, sèvi kòm patwone fiskal nou an. Yo pral trete don ou sou non nou, epi w ap resevwa yon resi elektwonik nan men Diaspora. Donatè Ameriken yo dediktib sou taks.

hatHaitian Creole
Scroll nan tèt