Yon Koleksyon Atik HWC yo

Bilten nouvèl

Pa janm rate yon istwa

Enskri pou HWC Newsletter Jodi a!

Non
Chan sa a se pou rezon validation epi yo ta dwe rete san okenn chanjman.
Bilten nouvèl

HWC Launches Emergency Fund

HWC Launches Emergency Fund and Celebrates April 3rd: Haitian Women Feminists Movement Day During this most difficult time, we know our grassroots organizations are facing

Bilten nouvèl

We Listen to Women

What we are Learning from Organizational Leaders in our HWC Network Since June, the Haitian Women’s Collective team has met with over 20 women-led organizational

It's not too late thumbnails
Bilten nouvèl

It’s not too late to make a meaningful impact!

ORGANIZATIONAL SPOTLIGHT We are excited to provide a small emergency grant to the Carrefour Feuilles-based organization FAMARTCAF. Out of the challenges of violence has emerged

women's rights are human rights
Bilten nouvèl

Dwa Fanm Se Dwa Moun

Jou ki te 5 jen, nou te kòmanse seri seyans koute nou yo ak òganizasyon ayisyen ki dirije yo. Nou te gen yon bèl opòtinite dinamik pou koute ak aprann

mother's day
Bilten nouvèl

Se toujou fèt manman!

Nou pran angajman pou devlopman tifi malgre defi transpò an sekirite yo, Koòdonatè Pwogram HWC devwe a ak bèl ekip Fondasyon Toya te fè li.

Women's month
Bilten nouvèl

Bilten HWC Mas

Se Mwa Fanm Imajine yon mond egalite ant sèks. Yon mond ki pa gen patipri, estereyotip, ak diskriminasyon. Yon mond ki divès, ekitab, ak enklizif. Yon mond kote

hatHaitian Creole
Scroll nan tèt