Narratif nou an

SANTE EDIKASYON SANTE SEKSYÈL AK REPRODIKTIF OTOMIZASYON TI FI YO DIREKSYON  DEVLOPMAN KOMINOTÈ DEVLOPMAN BIZNIS ANGAJMAN SIVIK DWA MOUN

FANM AYISYÈN K AP DIRIJE ÒAGNIZASYON KI BAZE AN AYITI.
GEN ENPAK SOU FANM AK TOUT KOMINOTE ANDEDAN AYITI.

Kolektif nou an

Kreye nan lane 2017, Kolektif fanm ayisyèn genyen ladann òganizasyon ke fanm an ayiti ap dirije. Kolaborasyon nou repoze nan founi sèvis dirèk ak òganizasyon ki baze nan divès depatman nan peyi a.

Antanke Kolektif, nou chèche ekri pwòp istwa nou ak tire avantaj nan ekspètiz nou ki lye ak otomizasyon fanm yo, ak sante, ak edikasyon, Lidèchip ak devlopman kominotè, devlopman ekonomik, devlopman biznis ak angajman sivik.

ansanm nap sèvi

Kolektif Fanm Ayisyen bay

HWC soutni ak ankouraje kolaborasyon pou atenn objektif final nou ki se yon pi bon Ayiti.

  • jesyon resous gratis

  • Finansman

  • Fòmasyon pou ranfòse kapasite

  • Ekspozisyon

  • Opòtinite rezotaj

dancing
Profamil
Community2Community
Geri Ayiti
Profamil
girl
Òganizasyon pou Devlopman Entegral Dondon (ODID)
Flè lavi
Community2Community

Antanke Kolektif Nou Rele pou Servi!

Òganizasyon fanm sa yo ap travay nan tout peyi Dayiti pou amelyore lavi moun men yo pa ka fè sa san sipò w. Tanpri fè yon kontribisyon jodi a! 

Fè Don Jodi a
hatHaitian Creole
Scroll nan tèt